Stichting

In 2017 is de stichting een brug slaan, voor culturele activiteiten in Zuidwest Friesland opgericht. Deze stichting vloeit voort uit de samenwerking tussen tien verschillende culturele commissies in de gemeente Sudwest Fryslan. Het doel van deze stichting is om in 2018 een culturele activiteit in het zuidwesten van onze provincie te organiseren dat gedragen wordt door de mienskip.

Dit heeft geresulteerd in het project met als titel “Zout West, rondvarend muziektheater”

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:
Hille Faber – Voorzitter
Ad Keuris – Penningmeester
Wilmiene van Veen – Bakker – Secretaris
Martin Dijkhoff – Lid
Geertje Faber – Jorritsma – Lid