ZOUT WEST, varend lokaasjeteater

Súdwest Fryslân is voor een belangrijk deel gevormd door het wetter. Door de eeuwenlange ynfloeden van de zoute Súdersee en het zoete binnenwater. Water betekende oerlibje. Handel en fiskerij waren naast de lânbou belangrijke peilers voor de welvaart. Doarpen ontstonden lâns het water, omdat alle ferfier over het water ging. Met een swiet IJsselmeer, de visserij die is ingeruild voor de rekreaasje en een geheel andere infrastructuur hjoed de dei is het amper meer voor te stellen.

ZOUT WEST giet over het ontstaan van deze Súd Westhoek en oer boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een frou. Na wat help van een brêgewipper, koppelaarster en een oude frijster ziet hij in de verte de frou van zijn dromen in een boatsje voorbij varen.
Kiest hij voor lân, kiest hij voor wetter? Waar voelt hij zich thuis?
Vijf acteurs van Teatergroep Sult nimme ons mee in een humoristisch en muzikaal ferhaal waarin zelfs het publyk mag meezingen.
Een belibbing op en rond het water waar op elke locatie een spelersensemble van bern, een gelegenheidskoor en -orkest wordt samengesteld. Elke foarstelling op een unieke lokaasje met unieke participanten!

ZOUT WEST is een humoristische bewurking van de twee Friese folksferhalen Een verhaal zonder eind (1862) en De droom van het geluk op de brug (1941), geschreven door Robert van Dijk.

Regy is in handen van Anne Zijlstra en muzikaal lieder is Kees van der Meer.

Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 werd in tien plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De dielnimmende plakken waren: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

Met deze theaterproductie wordt het culturele klimaat in Súdwest Fryslân versterkt omdat het een opstap gaat vormen naar terugkerende activiteiten  die vooral de jeugd moeten activeren tot toneel, muziek, zang en dans!

 

!

 

Programma

De voorstelling vond plaats op de volgende data en in de volgende plaatsen:

Donderdag 14 juni in Stavoren
Zaterdag 16 juni in Koudum
Donderdag 21 juni in Woudsend
Vrijdag 22 juni in Heeg
Zaterdag 23 juni in Balk
Vrijdag 29 juni in Oudega/Blauwhuis
Zondag 1 juli in Bolsward
Woensdag 4 juli in Workum (extra voorstelling)
Donderdag 5 juli in Workum
Vrijdag 6 juli in Oppenhuizen
Zaterdag 7 juli in Sneek

ZOUT WEST, varend lokaasjeteater

Súdwest Fryslân is voor een belangrijk deel gevormd door het wetter. Door de eeuwenlange ynfloeden van de zoute Súdersee en het zoete binnenwater. Water betekende oerlibje. Handel en fiskerij waren naast de lânbou belangrijke peilers voor de welvaart. Doarpen ontstonden lâns het water, omdat alle ferfier over het water ging. Met een swiet IJsselmeer, de visserij die is ingeruild voor de rekreaasje en een geheel andere infrastructuur hjoed de dei is het amper meer voor te stellen.

ZOUT WEST giet over het ontstaan van deze Súd Westhoek en oer boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een frou. Na wat help van een brêgewipper, koppelaarster en een oude frijster ziet hij in de verte de frou van zijn dromen in een boatsje voorbij varen.
Kiest hij voor lân, kiest hij voor wetter? Waar voelt hij zich thuis?
Vijf acteurs van Teatergroep Sult nimme ons mee in een humoristisch en muzikaal ferhaal waarin zelfs het publyk mag meezingen.
Een belibbing op en rond het water waar op elke locatie een spelersensemble van bern, een gelegenheidskoor en -orkest wordt samengesteld. Elke foarstelling op een unieke lokaasje met unieke participanten!

ZOUT WEST is een humoristische bewurking van de twee Friese folksferhalen Een verhaal zonder eind (1862) en De droom van het geluk op de brug (1941), geschreven door Robert van Dijk.

Regy is in handen van Anne Zijlstra en muzikaal lieder is Kees van der Meer.

Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 werd in tien plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De dielnimmende plakken waren: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

Met deze theaterproductie wordt het culturele klimaat in Súdwest Fryslân versterkt omdat het een opstap gaat vormen naar terugkerende activiteiten  die vooral de jeugd moeten activeren tot toneel, muziek, zang en dans!

 

!

 

ZOUT WEST, varend lokaasjeteater

Súdwest Fryslân is voor een belangrijk deel gevormd door het wetter. Door de eeuwenlange ynfloeden van de zoute Súdersee en het zoete binnenwater. Water betekende oerlibje. Handel en fiskerij waren naast de lânbou belangrijke peilers voor de welvaart. Doarpen ontstonden lâns het water, omdat alle ferfier over het water ging. Met een swiet IJsselmeer, de visserij die is ingeruild voor de rekreaasje en een geheel andere infrastructuur hjoed de dei is het amper meer voor te stellen.

ZOUT WEST giet over het ontstaan van deze Súd Westhoek en oer boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een frou. Na wat help van een brêgewipper, koppelaarster en een oude frijster ziet hij in de verte de frou van zijn dromen in een boatsje voorbij varen.
Kiest hij voor lân, kiest hij voor wetter? Waar voelt hij zich thuis?
Vijf acteurs van Teatergroep Sult nimme ons mee in een humoristisch en muzikaal ferhaal waarin zelfs het publyk mag meezingen.
Een belibbing op en rond het water waar op elke locatie een spelersensemble van bern, een gelegenheidskoor en -orkest wordt samengesteld. Elke foarstelling op een unieke lokaasje met unieke participanten!

ZOUT WEST is een humoristische bewurking van de twee Friese folksferhalen Een verhaal zonder eind (1862) en De droom van het geluk op de brug (1941), geschreven door Robert van Dijk.

Regy is in handen van Anne Zijlstra en muzikaal lieder is Kees van der Meer.

Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 werd in tien plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De dielnimmende plakken waren: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

Met deze theaterproductie wordt het culturele klimaat in Súdwest Fryslân versterkt omdat het een opstap gaat vormen naar terugkerende activiteiten  die vooral de jeugd moeten activeren tot toneel, muziek, zang en dans!

 

!

 

Contact

Heb je vragen over de productie, neem dan contact op met de productieleidster Auck Couperus, auck.couperus@gmail.com

Stichting een brug slaan voor culturele activiteiten in Sudwest-Fryslan
p/a Jurjen de Jagerstrjitte 9
8711 LH Workum

tel.: 06-3633 6782
eenbrugslaan@gmail.com