Teatergroep SULT

Sinds januari 1996 zijn een aantal theaterliefhebbers met elkaar gaan samenwerken. Het uitgangspunt van deze groep is om de theatercultuur in Zuidwest Friesland positief te beïnvloeden. Hieruit is Teatergroep SULT ontstaan. Het doel van Teatergroep SULT is om ieder jaar één of meerdere theaterproducties te maken op verschillende locaties in Zuidwest Friesland. Het gaan dan om amateurproducties, die met behulp van professionals tot stand komen.

Bij het maken van de voorstellingen is het uitgangspunt om zo veel mogelijk mensen uit de omgeving bij de productie te betrekken. Op deze manier wil Teatergroep SULT een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor haar activiteiten. De afgelopen 19 jaar heeft Teatergroep SULT zeer unieke voorstellingen gemaakt op verschillende bijzondere locaties.

De voorstelling Zout West was een samenwerking tussen 10 verschillende culturele commissies in de gemeente Sudwest Fryslan (samen gebundeld in Stichting een brug slaan) en Teatergroep SULT.