Stichting Een Brug Slaan

In 2017 is de stichting een brug slaan, voor culturele activiteiten in Zuidwest Friesland opgericht. Deze stichting vloeit voort uit de samenwerking tussen tien verschillende culturele commissies in de gemeente Súdwest Fryslan. Het doel van deze stichting was in eerste instantie, om in 2018 een culturele activiteit in het zuidwesten van onze provincie te organiseren dat gedragen wordt door de mienskip.

Dit heeft in de zomer van 2018 geresulteerd in het succesvolle project met als titel “Zout West, rondvarend muziektheater”

De takomst
Met deze theaterproductie werd het culturele klimaat in Súdwest Fryslân versterkt. Het vormt een opstap naar terugkerende culturele activiteiten die vooral de jeugd moet activeren tot toneel, muziek, zang en dans!

In januari 2019 kwamen we in contact met Baukje Krikken en Nienke Brinkhuis, die tezamen Theaterdocent & Co vormen. Zij zijn beiden theaterdocent en liepen met plannen rond om in de Súdwesthoeke jeugdtheater op te zetten. Samen met hen gaan we nu met jeugdtheaterlessen starten. 

Vanaf 14 maart, 12 weken lang op de donderdagmiddag is er voor kinderen van 8-12 jaar uit de Sudwesthoeke van Fryslan de mogelijkheid  om hun theatervaardigheden te ontwikkelen. Na 12 weken oefenen wordt op 29 en 30 juni het toneelstuk Geheimen van it wetter opgevoerd.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:
Hille Faber – Voorzitter
Ad Keuris – Penningmeester
Wilmiene van Veen – Bakker – Secretaris