stichting een brug slaan

Stichting Een Brug Slaan

In 2017 is de stichting een brug slaan, voor culturele activiteiten in Zuidwest Friesland opgericht. Deze stichting vloeit voort uit de samenwerking tussen tien verschillende culturele commissies in de gemeente Súdwest Fryslan. Het doel van deze stichting was, in eerste instantie, om in 2018 een culturele activiteit in het zuidwesten van onze provincie te organiseren. Deze activiteit moest een brug slaan tussen de verschillende commissies en moest bovendien bijdragen aan het ‘mienskips’ gevoel.

Dit heeft in de zomer van 2018 geresulteerd in het succesvolle project met als titel “Zout West, rondvarend muziektheater”.

Deze theaterproductie versterkte het culturele klimaat in Súdwest Fryslân. Het vormde een opstap naar terugkerende culturele activiteiten die vooral de jeugd moet activeren tot toneel, muziek, zang en dans!

Takomst
In januari 2019 kwamen we in contact met Baukje Krikken en Nienke Brinkhuis, die tezamen Theaterdocent & Co vormen. Zij zijn beiden theaterdocent en liepen met plannen rond om in de Súdwesthoeke jeugdtheater op te zetten. We zijn samen met hen de jeugdtheaterlessen gestart. Maar liefst 30 kinderen uit de Súdwesthoeke  hebben zich hiervoor aangemeld. Op 29 en 30 juni 2019 is de prachtige voorstelling ‘Geheimen fan it wetter’ opgevoerd voor twee volle zalen (!). En op 30 en 31 oktober 2020 de mooie voorstellingen Zoeff daar gingen ze en No Escape.

Op 18 mei 2021 beginnen we aan ons derde seizoen jeugdtheaterlessen. Voor meer informatie hierover zie ook elders op deze site.

Wilt u meer weten over stichting een brug slaan, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. Of stuur een email naar eenbrugslaan@gmail.com

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:
Hille Faber – Voorzitter
Ad Keuris – Penningmeester
Wilmiene van Veen – Bakker – Secretaris