Artisitiek team

Het artistiek team dat betrokken is bij de productie van ‘Een brug slaan’ bestaat uit de volgende mensen:

Schrijver – Robert van Dijk
Componist – Kees van der Meer
Tekstdichter – Eppie Dam
Regisseur – Anne Zijlstra
Artistiek leider – Pieter Stellingwerf
Theatergezelschap – SULT
Kostuums – Aafje Horst
Decor – Kees Botman

Acteurs:
Skelte Anema
Jacob Hettinga
Ytsje Hettinga
Alie Ludema
Symen Sjoerd de Vries