Productieteam

Het productieteam team dat betrokken is bij de productie van ‘Een brug slaan’ bestaat uit:
Tsjebbe Jetse Dijkstra
Tjalling van der Werff
Ruth ter Voort
Pieter Stellingwerf
Martin Dijkhoff
Geertje Faber
Wilmiene van Veen

en staat onder leiding van Auck Couperus.

Daarnaast heeft iedere deelnemende plaats een eigen productieteam.